Menu


Generalforsamling 2021

Rold Skov MTB inviterer medlemmerne til generalforsamling onsdag d. 27. januar 2021 kl. 19. 

Mødested: Skørping Idrætscenter - dog med forbehold for ændringer jf. corona. 
 

Obs: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde seneste d. 13. januar 2021. 

Alle skal tilmelde sig via Holdsport grundet corona. Hvis du oplever eventuelle problemer med tilmelding, bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem så du kan blive tilmeldt. 

Dagsorden: 

 • Valg af Dirigent/referent

 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

 • Fastsættelse af kontingent for 2021

 • Behandling af evt. indkomne forslag

 • Valg af formand

 • Valg af næstformand

 • Valg af to suppleanter for et år

 • Valg af revisor og revisorsuppleant for et år

 • Klubbens udfordringer/forbedringer

 • Eventuelt

 

Coronarestriktioner og forbehold

I år vil det være lidt anderledes pga. corona, da vi pt er nødt til at indkalde under de gældende corona-restriktioner. Derfor skal vi også tage forbehold for eventuel ændringer og aflysning, hvilket I vil blive opdateret om via Holdsport og e-mail. 

Grundet corona er derfor ikke muligt at servere mad under generalforsamlingen, som vi plejer, men der vil dog være mulighed for at tage en vand e.lign. på vej ind til din plads. 

Når man ankommer skal gå direkte til sin plads og sætte sig, dog må man gerne hurtigt tage den ønskede drikkevare på vej til pladsen. 

Alle skal bære mundbind når de ankommer og beholde det på indtil man sidder på sin plads, hvorefter man gerne må tage det af. Hvis man rejser sig fra sin plads, skal man igen iføre sig mundbind. Alle skal blive siddende under generalforsamlingen (dog må man gerne gå på toilet), og først rejse sig efter afsluttet generalforsamling og derefter forlade stedet. 

 

Lad os hjælpes ad med at overholde alle restriktioner og forbud. 

Mvh. Bestyrelsen

Login or Registrer