Klubnyheder

Generalforsamling 2023

24. december 2022, 08.48

Rold Skov MTB inviterer medlemmerne til generalforsamling onsdag d. 25. januar 2023 kl. 19.


Mødested: Skørping Idrætscenter


Obs: Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde seneste d. 11. januar 2023.

Alle bedes tilmelde sig via Holdsport, så vi ved hvor meget kaffe og kage vi skal bestille. Hvis du oplever eventuelle problemer med tilmelding, bedes du kontakte et bestyrelsesmedlem så du kan blive tilmeldt.


Dagsorden:


  • Valg af Dirigent/referent 
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 
  • Fastsættelse af kontingent for 2024 
  • Behandling af evt. indkomne forslag 
  • Valg af formand 
  • Valg af et bestyrelsesmedlem 
  • Valg af to suppleanter for et år 
  • Valg af revisor og revisorsuppleant for et år 
  • Eventuelt


Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


Mvh. Bestyrelsen