Loyalitets og adfærdskodeks

Det er en fælles sag for alle klubbens medlemmer at udvise klubloyalitet. 


Loyalitet betyder blandt andet, at man naturligt bærer Rold Skov MTB klubtøj til løb. Det skal forstås som loyalitet overfor klubfællesskabet – og især loyalitet overfor klubbens sponsorer. 


Licens- og Eliteryttere

Alle i Rold Skov MTB’s licenstrup skal naturligvis stille op i klubtøj til samtlige løb - både licens- og motionsløb i ind- og udland. En licensrytter skal fremstå på deltagerlister som ”Rold Skov MTB”. Og ikke andet.

Stiller en rytter op for en anden klub eller motionshold – uden forud at have fået bestyrelsens accept – vil den pågældende rytter i yderste konsekvens ikke kunne modtage tilskud til eksempelvis træningslejre, licenskort, etc, se punktet ”Konsekvens i praksis”.


Personlige Sponsorer

Det er IKKE tilladt at profilere eller reklamere for personlige eller andre sponsorer som ikke er en del af Rold Skov MTB. Kun cykel, hjelm og sko er ”fri” og på disse tre genstande kan og må den enkelte rytter profilere evt. personlige sponsorer såfremt sådanne haves.

Enhver personlig sponsor skal godkendes af klubbens bestyrelse.YDERLIGERE TIL BEKLÆDNING

Licensryttere

Det skal understreges at som licensrytter i Rold Skov MTB skal den enkelte rytter til enhver tid optræde i klubtøj og dette uanset hvilket løb der køres – dette uden undtagelse.

Har den enkelte rytter IKKE endnu erhvervet sig en klubtøjs overdel så som vinterjakke, regnjakke eller vinterbuks, så skal den enkelte rytter optræde i neutralt tøj UDEN nogen andre former for reklamer på tøjet.

Eksempel: Stiller en licensrytter op til en vintercup uden vinterjakke, så SKAL den enkelte rytter, såfremt vejrforholdene kræver anvendelse af vinterjakke, iføre sig en neutral vinterjakke uden andre reklamer på tøjet.

Ved enhver podieplacering og efterfølgende præmieoverrækkelse SKAL den pågældende rytter, i de ”få øjeblikke” præmieoverrækkelsen tager, bære klubtøj som yderbeklædning på podiet.


Klubbens øvrige medlemmer / Motionister 

Klubbens øvrige ryttere forventes ligeledes i det omfang det er muligt at køre i klubbens tøj til løb. Modsat en licensrytter, kan en motionist godt være medlem i flere klubber/foreninger.


Hvorfor:

Klubtøjet skal vises mest muligt, da det giver eksponering af vores sponsorer og sponsorerne giver bedre forhold for alle klubbens medlemmer.

Klubbens tøj har en særlig lav pris for alle medlemmer, fordi klubben yder tilskud til alle medlemmer og fordi der er indhentet særligt fordelagtige sponsoraftaler, der muliggør dette. Desuden er det klubbens reklameaftaler, der også involverer reklame på klubtøjet, der er med til at finansiere alle klubbens arrangementer og aktiviteter.


Konsekvens i praksis:

Stiller en rytter op for en anden klub eller motionshold uden forud at have fået bestyrelsens accept, vil klubbens bestyrelse påkræve sig ret til at:

  1. idømme den pågældende en mundtlig advarsel
  2. idømme den pågældende en skriftlig advarsel samt samtale
  3. ved gentagen eller særdeles grov illoyal optræden kan det i værste fald medføre en nødvendig ekskludering af medlemmet for illoyal adfærd.